AG vum 19. Januar - Bilanz

Joé rauchs Wanderpokal

Den 19. Januar hat den Tornado Team op seng Assemblée Générale inviteiert, déi mat 40 Participants gudd besicht war. Den Bilan vum leschte Joer ass présenteiert ginn an den Veraïn kann op e gudd Joer zereckkucken. Den Virowend vun Nationalfeierdaag eou wuel wéi Braderie an der Stadt haaten dem Veraïn seng Stänn vill Succès, d'Rées op Sinsheim an den Autosmusée war och en Erfollech. Op der 1. Course Pëngschtmeindech waren ganz vill Visiteuren, leider haat Wierder zum Schluss net matgemaach an Finalen konnten nët mei gefuer ginn.

An der Classe 1 huet den Joé Rauchs 2 Manchen gewonnen, den Romain Asselborn 3 Manchen an de Fränz Theisen 1 Finale. An der Opener Class huet de Carlo Steil 1 Manche an 1 Finale gewonnen an war de Vainqueur vun der Coupe de Luxembourg. Den Tornado Team ass erem Champion ginn an huet Coupe de Luxembourg matheem geholl. Am individuellen Generalklassement beléed den Romain Asselborn déi 3. Plaats an der Classe 1, den Carlo Steil déi 4. Plaats an der Opener Class. Bei den Einsteiger ass op Plaats 7. den Léon Rauchs an op Plaats 9. Sara Ries. Als beschten Hammer 2019 ass den Joé Rauchs ausgezeechnet ginn an krut "Hammer Wanderpokal" iwweréecht.