50 Joer Stock Car zu Letzebuerg

50 Joer 2

Dag vum lëtzebuerger Stock-Car-Sport den Sonndesch, 22. September am "Centre Polyvalent Gaston Stein" zu Jonglënster ab 11h00.

Ausstellung vun Stock-Car-Autoen...Projektioun vun Videoen a Fotoen...Informatiounen an Animatiounen fir Grouss a Kleng.

Fir Iessen a Drenken ass gesuergt.

Entree fräi!